Ginčų sprendimo tarnybos

Prašymą/skundą dėl iš UAB „Ryterna LT“ įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected] , tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt  (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/  ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).